قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

آدرس: تهران - میدان رسالت - خ هنگام - دانشگاه علم و صنعت

تلفن: 77240056-021

کدپستی: 13114-16846

 پست الکترونیکی  : 

CEESMech@iust.ac.ir

فاکس: 77240488-021
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=71.9724.15059.fa
برگشت به اصل مطلب