قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  قطب علمی نماد فعالیت سازمان یافته گروهی از اعضای هیات علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالاست که با برتری در یک زمینه علمی - تخصصی در علوم بنیادی یا کاربردی شناخته می شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیتهای خود در آن زمینه، برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می کند.

  رشته مهندسی مکانیک و به طور خاص شاخه تخصصی مکانیک جامدات و دینامیک کاربردی طی یک دهه اخیر از رشد علمی و پژوهشی بسیار چشمگیری در سطح کشور برخوردار بوده است. منتها قسمت عمده ای از پیشرفت های پژوهشی در این شاخه محدود به تحقیقات نظری یا محاسباتی بوده و فعالیتهای علمی و پژوهشی کاربردی به ویژه با نگرش تجربی کمتر مورد توجه دانشگاه های کشور بوده است. خوشبختانه فضای فیزیکی مناسب، امکانات اولیه آزمایشگاهی مطلوب و پژوهشگرانی با سابقه طولانی در تحقیقات تجربی، توانمندی بالقوه و ارزشمندی را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران فراهم آورده است تا در قالب قطب علمی "مکانیک جامدات تجربی و دینامیک" نقش مفیدی را در راستای گسترش تحقیقات کاربردی و آزمایشگاهی در سطح کشور ایفا نماید.

  به طور کلی پژوهش های تجربی در این شاخه تخصصی شامل: بررسی تجربی رفتار مواد، اجسام و سازه های صلب یا تغییر شکل پذیر تحت بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی است که می تواند در برگیرنده مطالعات آزمایشگاهی، میدانی و یا طراحی و ساخت نمونه های اولیه با هدف به کارگیری در راستای نیازمندی های کاربردی و صنعتی کشور باشد. برنامه اجرایی پیشنهاد شده در بند 3، چارچوب کلی فعالیت ها و مراحل جزئی اجرای آنرا شرح داده و کلیه عناوین ذکر شده در آن مستقیماً می تواند در راستای رشد و توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه مکانیک تجربی در کشور مفید واقع گردد.

   

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=71.9712.31389.fa
برگشت به اصل مطلب