قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک- اعضاء قطب
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مرتبه علمی

  زمینه فعالیت در راستای اهداف قطب علمی

1

دکتر حمید احمدیان

استاد

  ارتعاشات و تحلیل تجربی مودال

2

دکتر مجیدرضا آیت‌الهی

استاد

  تحلیل تنش تجربی، تحلیل تجربی شکست در مواد مهندسی

3

دکتر حمیدرضا جاهد مطلق

استاد

  تحلیل تنش تجربی، تحلیل تجربی شکست در مواد مهندسی

4

 دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

استاد

  روبات‌های سیار، انعطاف پذیر و نانو روباتیک

5

دکتر کامران دانشجو

استاد

  تحلیل تجربی دینامیک و آکوستیک سازه

6

دکتر محمودمهرداد شکریه

استاد

  تحلیل تجربی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌ها، تحلیل تنش تجربی

7

دکتر کامران نیک بین

استاد

  تحلیل تنش تجربی، تحلیل تجربی شکست در مواد مهندسی

8

دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد

استاد

  روش های تجربی کنترلی صوت و ارتعاش در سازه ها

9

Dr. Mario Guagliano

استاد

  تحلیل تنش تجربی، تحلیل تجربی شکست در مواد مهندسی

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=71.9675.15028.fa
برگشت به اصل مطلب